Eugen Evu: Noua nouă poezie: Un Rai întunecat de Hedir Al-chalabi

volume_hedirFie doar simpla enumerare a impresionantelor activităţi cu ţinta sociologică, de  asistent social, Consultant Media, Relaţii cu publicul, Redactor special, foto-reporter, crainic, editor online/web editor este relevantă privind personalitatea neobişnuit de energică şi benefică a lui Al-chalabi Hedir– una prodigioasă şi promiţătoare. În mod special, aş sublinia şi calitatea scrisului ei literar, într-o paradigmă deopotrivă mitosofică şi raportată la modernitate. Asta reiese din prima-i carte, „Ecouri de speranţă”, şi continuă în „Rai întunecat”, la care am făcut referinţe, probează – complementar- o prezenţă de valoare, deschizând un orizont de aşteptare şi în acest domeniu al creativităţii şi explorării psihanalitice prin mijloacele poeziei.  De remarcat şi acurateţea în care se exprimă în limba română, cu bun simţ filologic. Iată de ce „oglinzii” fidele a CV-ului, relevant, i se cuvine şi aprecierea pentru ceea ce este şi desigur va deveni Al-chalabi Hedir.

A doua carte de poezie a tinerei Hedir Al-chalabi, continuă coordonatele subtile deja prefigurate în „Ecouri de speranţă”, titlul fiind uşor rhetoric- declarativ… este o descoperire încântătoare a „noii autenticităţi”, una de natură elegiacă, seismică, amintind de Omar Khayaam, dar şi de Rimbaud, bunăoară. Un Rai întunecat este un nou „infern discutabil”? „Ceea ce se agită în om este Spiritul! Neîntâmplător este că un poet de mare ardere ca Ion Matiuţ, îi editează cartea. Revelant, adică, în sensul unui scepticism cioranian cultivat la Arad. Relevant este pentru mine şi faptul că profesional, poeta este în zona din faţă a cercetării (!) informaticii, în saltul ei traumatizant asupra noastră, desigur şi a generaţiei ei. Singurătatea care determină actul scrierii litice, pare a fi a unei irepresibile stări – de- nestare, esenţializatoare şi catarsice. Nu ştiu dacă poeta l-a citit şi pe sirianul din România Mahmoud Djamal, dar nici nu are importanţă vreun inventar al afinităţilor (s)elective, deja decăzute în desuetitudinea criticardă a actualităţii noastre bulversante…A decăzut oare autenticitatea în simpla-roză a mimesis-ului, a suspicion şi „elitiste” sau ni s-au tocit percepţiile, să nu auzim mesajul CORABIEI ÎN DERIVĂ, într-o zonă a Bermudelor? Nucleul ce pare să ardă nu departe de „scoarţa” discursului, este totuşi apolinic, solarian, chiar dacă peisajul textualist, transmodern, se multiplică în poeme ca în oglinzi, caleidoscopic. Poeta vede corabia ca pe o nouă Arcă, una a nebunilor rimbaudieni, dar şi a.e. baconsky-eni, doar că este o simbolică arcă- fantomă, în care „duhurile visătoare dezleagă vechi mistere”. Primul poem este şi ars- poetica explicită :

CORABIA PUSTIITĂ

„Ţărmul s-a preschimbat în alge şi scoici,/  Iar valurile nici nu se mai aud,/ Sirenele nu se mai văd în larg/ Nici vocea care cântă înspre ţărm./  Mirosul trist se simte pretutindeni./ Parfumul norilor pluteşte peste tot/  Îndepărtata lume s-a înecat în mare,/ Iar duhurile visătoare dezleagă vechi mistere./ Sorbind din spiritul lor/ Ne scufundăm în larg,/ Corabia pustiită/ Steagul şi l-a îngropat.”

Cerebralitatea poetei este complementară patosului, travaliul transfigurativ evită hermetismul, altora inevitabil în zonele explorate, semn al unui echilibru ce ţine de pragmatism. Dealtfel simpla redare a CV-ului poetei o defineşte impresionant!

TIMP UCIS

„Timpul e cheia către nemurire: Fură-l, ascunde-l, închide-l/Pe undeva prin Univers,/ aruncă-l!/  Dispersează-l printre stele/ Promite-i nesingurătatea…/ Şopteşte-i linişte să facă,/  Iar ochii să-i închidă!/ Blochează iala,/ Lasă timpul să moară!”.

Cum „nemurire” nu poate fi, el fiind – deductibil raţional şi teosofic-religios, DEVENIRE, există doar acest continuum- Acum…„Iar timpul creşte-n urma mea/ mă-ntunec” (Eminescu)… Contemplarea de pe un „ţărm” al Eonului, se repliază în îndemnul poetei: „Lasă timpul să moară”…Iată cum poezia „nouă” revine şi aici la „sorbirea spiritului” sus- invocată. Despre lumină nu se poate vorbi decât din întuneric. Unul atent, insomniac, din micul templu al conceptelor. Inteligenţa poetei este de tip sofianic, în paradgima neo- modernismului. Ucidem timpul, aşadar durata, în această Fractalie…Condiţia tragică. Conştientizarea ei ca atare, eventual, atenuează şi consolează. Neîntâmplător este că un poet de mare ardere ca Ion Matiuţ, îi editează cartea. Revelant, adică. „Pădurea a înghiţit neprihănirea/ Vijelia leagănă nemurirea,/ Vorbele întunecate îneacă viitor… „Tema duratei paradiziace a copilăriei şi a pierderii inocenţei este cvasi- feministă, din sorginte mito-poezică, nota bene. Anima et Animus. Suferirea de dualitate, în chiar arealul actual precipitat, decadent, al omului religios, eliadesc. Omul în criza galopantă a umanului însuşi.  „Muşcă şi înghite cu poftă Timpul/ Devorează Prezentul/ Să rămână doar Viitorul”!  Uşor (sic,n) de zis, greu de făcut! Mâncând „timpul”, din tine muşti. Iată cum poeta este a paradoxului ce pare a legifera cosmul şi microcosmul.

 CÂNTAREA NOPŢII

Ţi-aş săruta piciorul/  Ce ţi l-am spălat cu mosc/  Dar te privesc vrăjită/ Cum gura ta vorbeşte/ În limbi necunoscute/ Încet tu te-ncovoi/ Balsamul vocii mele/ Îţi relaxează gândul/ Iar tu, ca pânza ce se-ntinde/Te-apleci lângă mine/ Şi îţi aduci aminte/ Privelişti demult apuse”. Remember Şir Haşirim, dar şi Cântarea Cântărilor davidiană. Reţeta de amour rămâne una ritualică, divinatorie, chiar în acest veac cyborgizant? Actul poetic este Facere de corp, în hermeneia mereu mişcată a autocunoaşterii. (Carl Gustav Jung, necum Freud! ş.a.). … Suntem în Kali Yuga şi această foarte tânără poetă înţelege şi eleatic şi eracliteic, fără a se anula, coincidentia compositorum! Cartea este merituoasă prin sinceritatea ei, prin curajul interogativ deloc retoric şi prin efectul ( paradoxal!) al unei speranţe ce se comunică elevat. În acest sens, numeroase poem ar fi de citat, însă mai sănătos este să fie de …citit. Fie primită!

 

SURSA: http://www.revistasingur.ro/altele/9244-eugen-evu-noua-nou-poezie-un-rai-intunecat-de-hedir-al-chalabi

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *