Constanța Abălașei- Donosă: HAI HUI, printre cuvinte

hai_huiCitind câte două poeme din galeria autorilor cuprinși în Antologia de poezie vol.II ,, Poeme HAI HUI, am remarcat în paginile ei metafore pline de suavitate ca și cum mai rar întâlnești.
Prin poeme răsfrânte în buchete de vise, în dragoste sau dezamăgire, ajungi la spritul fiecărui poet, răsfrânt spre fereastra deschisă a frumosului, prin gânduri limpezi și pline de prospețime. Poeți, cărora le place să-și întârzie gândul în scris; prin sublimul și armonia cuvântului .Fiecare poet din acest volum, prin poezia sa, este un pictor sau poate un cântăreț autentic ce ne vestește sub vraja scrisului său, simfonia tumultă a cuvintelor frumoase, dăruind cititorului, bucuria și lumina din sufletul lor.
Și cum spune poetul Ștefan Doru Dăncuș în prefață; ,,De ce în două volume ? Să ne bucurăm, deci de această reușită comună – a noastră, ca editor, și a poeților cuprinși în cele două volume și să spunem iubitorilor de artă această provocare editorială care, sunt sigur, nu va trece neobservată nici de critica literară.,,
Antologia de poezie HAI HUI, este editată de către Ed.Singur Tîrgoviște, director Ștefan Doru Dăncuș, și Ed. Grinta- Cluj Napoca, director Gabriel Cojocaru.
Grafica coperții de carte apare sub semnătura; Evelyne Sovali Zanca
DTP.; Cristian Moldovan
Vernisăm această galerie de spirite vii, în ordinea alfabetică cum au fost prinși în carte.
Constanța Abălașei-Donosă;
Pentru ea, poezia scrisă poate fi asemănată cu zilele obișnuite sau al celor de dumincă. Le preferă pe cele din urmă. Debutul literar ca și în arta plastică 1970. A publicat la diferite reviste din țară și străinătate și în 4 antologii de proză și poezie.Membră a mai multor cenacluri literare.

A editat 8 cărți; 5 de poezie, 2 de proză scurtă și un album de artă. A făcut grafică de carte, la peste 25 de cărți. 43 de expoziții personale în țară și străinătate și peste 130 expoziții de grup.
,, sunt Dunărea ( de la Brăila) / cu lacrima albastră / și Bărăganul / îngălbenit de soare, /sunt vântul adiat / al florii din fereastră / balada pământului / cântată pe-nserare.
Al-chalabi Hedir
       Este o poetesă cu 3 publicații editoriale, dornică de a trăi veșnic până când îi va pieri curiozitatea de a decoji cuvinte…precum o spune în versurile sale;
,,Sfidez trecutul ! / Lovesc prezentul ! / Absorb viitorul !
Mihaela Banu
       Poetă, fascinată de multitudinea cuvintelor al graiului nostru strămoșesc. Are în palmares un singur volum de poezii ,, Ne învârtim în cercul vieții,, apărut în anul 2011.
,, Dormi pământ de-o veșnicie / Lasă-mă să-ți scurm țărâna! / Să sădesc boabe o mie / Să culeg cu săptămâna .
Cristian Bodnărescu
       Are o activitate bogată în domeniul realizării multor evenimente de rang național, cochetează cu mai multe televiziuni PRO Tv, TVR,(TVR1 și In ternațional), însă și cu ziare din străinătate cum ar fi ,,Găndacul de Colorado,,. În anul 2009 îi apare volumul de poezii,,Demoniția,, cu titlul poemului Demoniția alcătuit din 109 strofe.
,,Lângă mine, / razele pale ale lumii / ocrotesc nemuritoarele noastre suflete / în curtea cimitirului, / în visul nostrum fără de sfârșit…/ De ce pleci ?
Rodica Cernea
Debutează cu poezia sa în anul 2008 la Universul Prieteniei,,Toamna,,Publică apoi în fiecare an câte un volum de poezii. Colaborează la mai multe reviste literare. Gândul său străbate-n versuri ca și cum ar spune ;
,, Pulsul meu străbate firea / orologii au tăcut,/ unde-I Doamne mănăstirea / unde-I glasul să-ți ascult? ,,
Emilia Dănescu
       Poeta spune că scrie poezie, că există și…există ca să scrie! Scrie cu sufletul din harul ce l-a primit de la Dumnezeu. Cu o activitate redacțională foarte bogată, debutează literar în anul 2007, iarăși volumul de debut îl face în anul 2011, cu Zestrea toamnei, o zestre de poezii pastelate-n culori și sentimente pline de fiori.
,, De dorul tău sunt zi de zi bolnavă, / O rană între lacrimă și zâmbet, / Mi-ai picurat în vene doar otravă / Și boabe de mărgăritar în suflet . ,,
Florin Grigoriu
       Are o activitate publicistică impresionantă ! Scrie poezie, proză, eseuri, critică, memorialistică,  cronici literare. Debutul publicistic îl face încă din anul 1964. A publicat în reviste literare din țară și străinătate. Posesor al mai multor premii, duce în spate aproape 50 de cărți publicate până acum. Și scrie pe Frunze, pe ziduri, pe coli vechi, pe albe coale…
,, Lumea curge, lumea vine, / Lumile se trec și sunt, / Este-o lume de glicine,/ Este-o lume în cuvânt,,
Cristian Gabriel Groman
       Un spirit sincer cu el însuși. Colaborează la diferite reviste literare.   Volumul de debut îl are în 2011, cu ,,Gânduri ,,. Poezia sa este un strigăt spre o sprență.
,, Văd cruda realitate cu ochii mei deschiși…/ Dar cei ce ne dictează, îi au mereu închiși. ,,
Bogdan Nicolae Groza
       Va scrie poezie până când va avea inspirație și ceva de spus. Are două volume de poezii editate.
Poezia sa tinde spre lucrurile domestice..
,,vinerea e întotdeauna rost de o salamndră rosie / cu care să hrănim dihaniile ce ne trec / prin pântece /la fiecare înserare / digerabilă. ,,
Mariana Gurza
       Poet, eseist , editor și activitate redacțională. A publicat versuri și eseuri în diferite reviste din țară și străinătate. A apărut în foarte multe volume colective și a publicat până acum 8 volume de poeme și un volum de eseuri. Cu o poezie plină de sentimente sufletești dăruite din imaginea întregului univers și din arealul în care trăim, poeta – precum trestia fragilă a luli Pascal, se roagă și plânge ;
,, Dumnezeu va avea El, grijă de noi ! / Ne va ține de mână / Aici, / Acolo / O eternitate …,,
Teofil Mândruță
       Poetul va scrie poezie, până când bunul Dumnezeu , va lăsa peste dânsul, harul și darul ca niște binecuvântări. Publică la diferite reviste literare. Primul volum editorial , il are în anul 2001.Mai editează încă două.
,,dacă va fi să plângi, / plângi pe urma lacrimii / și nu înaintea ei. ,,
Violetta Petre
       Poezia sa, este precum o strămutare a ființei tale. Scrisă cu har, citită cu plăcere, poezia sa te poartă între cer și pământ, între dragoste și uitare. Publică la diferite reviste literare. Primul volum personal Poeme violete, îi apare în anul 2010, și mai scoate încă patru. Cu poezia sa apare în multe antologii de versuri și proză.
,,Și noaptea ca o taină ce m-ascunde, / Sub faldurile de-ntuneric sidefiu / Mă va goni spre nemurire-ntr-un tărziu, / Spre răsăritul de lumini și ploii fecunde…,,
Gergeta Minodora Resteman
       Pentru poetă, poezia este ca o pavăză de cînd s-a născut. Debutează în martie 2009, pe rețeaua literară / Esențe. Colaborează la diferite reviste literare din țară și străinătate. Apare în Antologia 55 de poeți contemporani. Are 2 cărți editate .
,,tu / simfonie neterminată / trimiți sol tăcere / și plângi degetele nopții / pe tâmplele mele…,,
Maria Rugină
       Prof. de istorie, publică sporadic poezie în presa pedagogică. Debutul editorial îl face în anul 2009 . Are în palmares 2 cărți de poezie.
,, Cine sunt eu, care mă-ncumet / Să mă închin în Da și Nu? / Sunt ordinea ivită-n haos / Și mă numesc banal Maru . ,,
Lia Filotea Ruse 
Publică prima sa poezie după anul 1989, în Argeșul liber, apoi continuă la diverse reviste literare din Canada și SUA. Are în palamares 14 volume de poezie. Primul apare în anul 1994, iar ultimul în 2012.
,, Priviri mirate, de tăceri visânde, / Atrag peisajul imaculat / Ș-apoi în clipe tremurânde / Vâslim numai noi doi, / Prin timpul înghețat. ,,
Gabi Schuster
       A publicat pe multe site-uri literare și în revista Atheneum din Vancouver, unde a fost redactor și editor.
,,nu știam ce-I iubirea / nici astăzi nu știu / așteaptă să plece anotimpurile / să fim singuri / să fim ultima salvare / să sprijinim o scară de cer / să-l vopsesc în albastru. ,,
Mariana Rogoz Stratulat
       Poeta spune că poezia i-a permis să exerseze , arta răbdării ! A publicat poezie sporadic la diferite reviste.Este cuprinsă în câteva antologii literare și are în palmares 5 volume publicate. Primul apare în anul 2005,iarăși ultimul în 2012.
,, Zorii zilei plâng  / cu roua fugită din noapte; / amiaza se frânge în crâng / sub sălcii și șoapte. ,,
Gheorghe Vicol
       Poetul spune că prin poezia sa , a devenit prietenul greierilor…Copiilor ?! Debutează literar în anul 1993, cu poezie pentru copii. Publică în foarte multe reviste literare poezie și legende. Volume publicate, peste 24 de poezie, legende povestiri pentru copii.
,, Și din plisc, din sud aduce, / Ignorând furtuni năluce, / Barza, cunoscuta moașă, / Un copil hazliu în fașă !,,
Leonard Ionuț Voicu
       Scrie poezie încă din copilărie. După 1990 , are câteva colaborări la revista Luceafărul a lui Dan Formade. Mai prezintă poezii în 2011, în cadrul cenaclului M. Eminescu . Are în palmares 2 volume de poezii.
,,Și te strâng la piept mai bine, / Un oftat tu lași să plece, / Cu surâsuri și suspine, / Timpul trece, / Timpul vine . ,,
V-am făcut cunoștință cu poeții din această antologie vol. II, care umblă HAI HUI, printre cuvinte. Nici unul dintre dânșii nu umblă fără rost ! Strânși aici, iată , ni s-a dat posibilitatea de a ne cunoaște mai bine, unul pe celălalt. Trăind și muncind în spații diferite, poezia ne-a unit prin cuvântul ei frumos . Citiți această antologie de poezie – vă veți bucura !
SURSA: http://www.revistasingur.ro/altele/9141-constana-ablaei-donos-hai-hui-printre-cuvinte

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *